Prawo energetyczne

  • Doradztwo prawne w procesach inwestycyjnych w sektorze energetycznym,
  • Przygotowanie i negocjowanie umów zawieranych przez przedsiębiorstwa energetyczne,
  • Asysta w procesach uzyskiwania wszelkich decyzji administracyjnych niezbędnych dla rozpoczęcia i wykonywania działalności przez przedsiębiorstwa energetyczne,
  • Reprezentacja w sporach powstałych na tle wykonywania działalności energetycznej,
  • Tworzenie analiz i opinii prawnych w ramach bieżącego doradztwa dla przedsiębiorstw energetycznych,
  • Kompleksowe doradztwo w zakresie tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii (elektrownie wiatrowe i wodne, biogazownie).