Prawo zamówień publicznych

Doradztwo na rzecz Zamawiających, w tym:

  • Przygotowanie i przeprowadzanie postępowań,
  • Optymalizacja trybów zamówień.

Doradztwo na rzecz Wykonawców, w tym:

  • Przygotowanie dokumentacji ofertowej,
  • Postępowania odwoławcze,
  • Wsparcie procesu realizacji i rozliczenia zamówienia.