Kompetencje

Polskie Finanse Sp. z o.o. posiada kompetencje w następujących obszarach:

 • Znajdywanie oraz pozyskiwanie kapitału dla finansowania projektów inwestycyjnych. Projekty realizowane mogą być ze wsparciem bezzwrotnych dotacji (np. w ramach funduszy unijnych) lub instrumentów finansowych w postaci preferencyjnych pożyczek i kredytów, emisji papierów dłużnych czy sprzedaży udziałów.
 • Reorganizacja procesów biznesowych oraz aktywów przedsiębiorstw dla osiągania precyzyjnie określonych celów takich jak:
  • osiąganie wyższych zysków ze sprzedaży produktów i usług,
  • sprawne zarządzanie dostępnymi zasobami (ludzie, aktywa, pieniądze),
  • zwiększanie produktywności pracy,
  • zwiększanie stopnia wykorzystania dostępnych aktywów,
  • cel nadrzędny jakim jest podnoszenie wartości przedsiębiorstwa.
 • Zarządzanie kryzysowe, w sytuacjach problemowych prowadzenie spraw przedsiębiorstw, w tym reprezentacja prawna. Wypracowanie i wdrażanie nietypowych rozwiązań dla nietypowych sytuacji, w których może się znaleźć każde przedsiębiorstwo.