Doświadczony partner

Polskie Finanse Sp. z o.o. to partner, którego doświadczenie obejmuje 18 lat pracy. W końcu lat dziewięćdziesiątych pracownicy firmy brali udział w planowaniu i realizacji dużych projektów inwestycyjnych w Polsce realizowanych przez zagraniczne podmioty prowadzące ekspansję na rynki wschodnie. Po roku 2000 nasi specjaliści prowadzili prace restrukturyzacji przedsiębiorstw, a także wdrażania nowoczesnych narzędzi zarządzania oraz systemów informatycznych. Od chwili akcesji Polski w Unii Europejskiej nasi doradcy aktywnie angażują się w przygotowanie oraz przeprowadzanie polskich przedsiębiorstw przez złożony proces pozyskiwania i bezpiecznego wydawania środków z funduszy unijnych oraz programów pozaunijnych. Ogromne znaczenie dla naszych Klientów ma kompleksowa obsługa maksymalnie odciążająca przedsiębiorcę od złożonej, specjalistycznej pracy związanej z planowaniem, realizacją i rozliczaniem projektów z zewnętrznym wsparciem finansowym.

Polskie Finanse Sp. z o.o. wykazuje wzorową, ponad 90% skuteczność w pozyskiwaniu kapitału z funduszy unijnych w ramach dotychczasowych programów wsparcia dla polskich przedsiębiorstw od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, a także programów przedakcesyjnych.