Nasze zadanie

Misją firmy Polskie Finanse Sp. z o.o. jest udzielanie pomocy naszym Klientom w trudnych lub nietypowych sytuacjach, które powstają na drodze każdego, zarówno młodego jak i dojrzałego przedsiębiorstwa.

Każda firma osiągająca sukces dochodzi do momentu, w którym musi znaleźć odpowiedź na pytania zazwyczaj niezwiązane z bieżącym biznesem firmy:

  • Jak wybrać najlepszy moment na realizację projektu inwestycyjnego? Skąd wziąć kapitał na inwestycje? Jaki powinien być jego koszt i inne parametry?
  • Co można zrobić dla zwiększenia efektywności działania biznesu? Jak najskuteczniej zarządzać dostępnymi zasobami? Co jest wartością dla firmy i jakimi sposobami ją powiększać?
  • Jak można zapobiec podejmowaniu zbyt dużego ryzyka biznesowego? Jak szybko i skutecznie zaradzić sytuacjom problemowym? Jak zapobiegać powstawaniu sytuacji kryzysowych?