Pozyskiwanie funduszy unijnych

Polskie Finanse Sp. z o.o. posiada wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu dla swoich Klientów funduszy unijnych. Współpracując z dobrze rozpoznawalną na rynku firmą EU-Partners Sp. z o.o. zdobyliśmy dla naszych Klientów ponad 200 mln PLN dotacji w czasie trwania dotychczasowych programów wsparcia dla polskich przedsiębiorstw w latach 2004-2006 oraz 2007-2013, a także w ramach przedakcesyjnych funduszy programu SAPARD. Nasza skuteczność we wnioskowaniu o kapitał inwestycyjny w ramach funduszy unijnych przekracza 90%. Taki wynik jest efektem ciężkiej i wytrwałej pracy, ale także szczerości i lojalności wobec naszych Klientów.

Każdy projekt poprzedzony jest naszą wewnętrzną wstępną analizą kondycji Klienta i jego szans na zdobycie dofinansowania w ramach konkretnego naboru wniosków oraz konkretnego programu wsparcia. Lojalność rozumiemy w rozszerzony sposób – przed podpisaniem właściwej umowy o świadczenie usług informujemy Klienta o jego realnej gotowości do pozyskania funduszy. Zdarza się, że zamiast rozpoczynać proces wnioskowania zalecamy plan działań, po wypełnieniu których nasz Klient będzie mógł w przyszłości wnioskować o unijne fundusze. Dopiero po stwierdzeniu gotowości Klienta podpisujemy właściwą umowę i rozpoczynamy wspólny projekt.

Nasza specjalizacja branżowa to projekty inwestycyjne w rolnictwie, energetyce oraz wielu obszarach innowacyjnych produktów i usług. W drugiej kolejności obsługujemy także branżę budowlaną i transportową, a także branże usługowe takie jak: usługi medyczne, usługi reklamowe oraz handel.

Programy wsparcia, które obecnie obsługujemy to:

  • Regionalne Programy Operacyjne (RPO) na lata 2014-2020 wdrażane przez Urzędy Marszałkowskie właściwe dla każdego Województwa,
  • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020 wdrażany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).