Optymalizacja rezultatów

Polskie Finanse Sp. z o.o. proponuje unikalną na rynku usługę optymalizacji kluczowych rezultatów działalności gospodarczej naszych Klientów. Zysk netto, przepływy pieniężne, struktura aktywów, kapitał obrotowy to domeny dyrektora finansowego. Często jednak ciągłe rutynowe analizowanie bieżącej sytuacji, sporządzanie krótkoterminowych prognoz, standardowe raportowanie nie pozwalają na dostrzeżenie szans i potencjału rosnącego przedsiębiorstwa. W warunkach ciągle wzrastającej konkurencji, wzrostu kosztów prowadzenia działalności, a niekiedy spadku popytu rynkowego, każde przedsiębiorstwo jest zmuszone do poszukiwania alternatywnych rozwiązań, do wdrażania ciągłych zmian i innowacji.

Proponujemy wspólne przeprowadzenie kreatywnej analizy wybranych procesów biznesowych przedsiębiorstwa Klienta oraz wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań. W ramach pilotażowych projektów potrafimy pokazać, że nasz wkład przynosi wymierne, łatwo policzalne rezultaty. Sukces wdrożenia projektów tzw. szybkich wygranych może być wystarczającym warunkiem do stałej długoterminowej współpracy z Klientem zainteresowanym ciągłym ulepszaniem kluczowych parametrów działalności gospodarczej, od których zależą kluczowe wskaźniki sukcesu Klienta.

Zawsze, na życzenie Klienta, jesteśmy gotowi uzależnić część swojego wynagrodzenia od stopnia sukcesu osiąganego przez naszego Klienta. Dlatego najważniejszy dla nas jest uzyskany rezultat.