Prawo żywieniowe

  • Analiza ryzyka w prawie żywnościowym,
  • Procedura wprowadzenia produktu żywnościowego po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • Wymogi prawne dotyczące znakowania produktów w świetle aktualnych uregulowań prawnych w Unii Europejskiej,
  • Zagadnienia prawne bezpieczeństwa żywności genetycznie modyfikowanej,
  • Zagadnienia prawne bezpieczeństwa żywności w sferze produktów specjalnego przeznaczenia,
  • Wymogi prawne dla kwalifikacji upraw rolnych jako upraw ekologicznych,
  • Rejestracja produktów regionalnych i tradycyjnych,
  • Dozwolona i niedozwolona reklama i promocja żywności – konsultacje prawne w procesie tworzenia reklam i promowania żywności.