Pozyskiwanie funduszy komercyjnych

Polskie Finanse Sp. z o.o. oferuje usługi pozyskiwania funduszy komercyjnych dla działających przedsiębiorstw w postaci kredytów lub pożyczek, emisji obligacji i innych instrumentów dłużnych, a także wprowadzeniu nowych udziałowców z kapitałem inwestycyjnym. Na tym polu współpracujemy ze znaną na rynku firmą VMP Sp. z o.o. Działając wspólnie posiadamy szerokie kontakty oraz dostęp do polskich i zagranicznych banków komercyjnych oraz europejskich i amerykańskich instytucji finansowych, a także tzw. funduszy rozwojowych. Nasi partnerzy posiadają ponad 15-letnie doświadczenie lokowania komercyjnych funduszy w projekty inwestycyjne w Polsce oraz innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej o łącznej wartości księgowej ponad 300 mln EUR.

W ramach pozyskiwania funduszy zwrotnych współpracujemy także z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (www.eib.org) oraz instytucjami stowarzyszonymi w ramach europejskich rządowych instytucji rozwojowych (www.edfi.be).